fr / nl

De Top 1000 is het enige geloofwaardige klassement van de grootste, Belgische transporteurs. Om tot de Top 1000 te behoren, moet men…

- een Belgisch bedrijf zijn
- beschikken over een transportvergunning
- minstens één onder deze transportvergunning in België ingeschreven voertuig gebruiken
- geen 'transportfiliaal' zijn dat haast exclusief voor zijn aandeelhouder rijdt (dit soort bedrijven hebben een eigen klassement

De rangschikking van de Top 1000 is gebaseerd op de toegevoegde waarde en niet op de omzet. Die wordt niet gepubliceerd in de afgekorte schema's en de TW geeft een beter beeld van de echte activiteit die op het Belgisch grondgebied wordt gepresteerd.


Zoeken per groep

Zoeken per onderneming


Per postcode


U kunt zoeken met meerdere criteria zoals de transportspecialiteiten of de bestemmingen van een onderneming (die informatie wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf).

Per specialiteit - bestemmingVertrekkend van de lijst van resultaten krijgt u toegang tot de steekkaart van ieder bedrijf die er in is opgenomen. Naast de contactgegevens, de transportspecialiteiten en de bestemmingen zijn de voornaamste gegevens van de balans in 2014 (of het laatste beschikbare jaar), alsook de grafieken die de evolutie weergeven van die balansgegevens.